+31(0)6 47 90 2855 info@deautotaxateur.nl

Waarde economisch verkeer taxatie

Onder waarde in het economisch verkeer (WEV) wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed. Ook wel de zogenaamde dagwaarde van een voertuig.

In de Nederlandse wetgeving komt deze waardedefinitie op een aantal plaatsen voor, zo wordt de WEV bijvoorbeeld genoemd bij de waardering van de verkrijging ter vaststelling van de successierechten, bij de waardering van het motorvoertuig ter vaststelling van de fiscale bijtelling van motorvoertuigen ouder dan 15 jaar die mogelijk in de toekomst de status van klassieker verkrijgen en bij de waardering t.b.v. overdracht van een motorvoertuig vanuit de bedrijfsactiva naar privé.

Overname voertuig van zakelijk naar privé.

Wanneer u een voertuig van zakelijk naar privé (of andersom) wilt overnemen, dan is het slim om een WEV taxatierapport op te laten stellen.

Wat de voordelen van een WEV taxatierapport opgesteld door een gecertificeerd taxateur zijn?
Ten eerste weet u zeker dat u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet.
En ten tweede betaalt u nooit te veel voor de overname.
Door het rapport op te laten stellen door een gecertificeerd register taxateur voorkomt u achteraf problemen met de fiscus.

  

Fiscale bijtelling youngtimer

 Auto’s ouder dan 15 jaar die mogelijk in de toekomst de status van klassieker of oldtimer krijgen noemen we ook wel youngtimers

Een youngtimer kan heel aantrekkelijk zijn om als zakelijke auto te houden en ook uw privé kilometers mee te rijden. U betaald namelijk 35% bijtelling over de werkelijke waarde van de auto en niet over de cataloguswaarde. 

De waarde waarover u moet bijtellen bepaalt de taxateur aan de hand van verschillende koerslijsten.
Ook exclusiviteit, courantheid en kilometerstand tellen mee. De taxateur loopt het voertuig na op beschadigingen en krassen, deuken en oneffenheden. Deze beschadigingen bepalen mede de waarde van uw auto en al deze aspecten worden samengevoegd tot een juist WEV taxatierapport.
Alleen gecertificeerde taxateurs mogen deze taxatierapporten opstellen. 

Ook auto’s geïmporteerd vanuit het buitenland kunnen onder deze regeling vallen, de eerste registratie datum in het land van herkomst is namelijk leidend hierin.
Een mooi voorbeeld is een recente opdracht van een klant die een BMW 325i sedan uit 2004 met slechts 145.000km op de teller in Duitsland kocht voor maar Euro 4.000,- . Na registratie in het Nederlandse kentekenregister en een zorgvuldig uitgevoerde WEV-taxatie rijdt de klant nu voor een netto bijtelling van enkele tientjes per maand in een klassieker in wording! 

 

 

 

 

DE AUTOTAXATEUR

Stefan Schonewille
Nije weg 4
9418 RG Wijster

+31(0)6 47 90 2855
info@deautotaxateur.nl

KvK nr. 74175939

Contact