+31(0)6 47 90 2855 info@deautotaxateur.nl

PRIVCACYBELEID VAN DE AUTOTAXATEUR

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die DE AUTOTAXATEUR  verwerkt van haar [prospects, leveranciers en klanten of andere geïnteresseerden].

Indien u in contact treed met de Autotaxateur, [via een formulier op de website, een rechtstreekse e-mail of per telefoon] of om een andere reden persoonsgegevens aan de Autotaxateur verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Autotaxateur, Nije weg 4 te Wijster KvK nummer 74175939

U kunt ons bereiken via e-mail info@deautotaxateur.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Autotaxateur en voor welk doel

2.1       In het kader van uw contact met de Autotaxateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s), BTW nummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       de Autotaxateur verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor facturering of het versturen, al dan niet digitaal, van aanbiedingen of offertes.
b)         uw naam, adresgegevens, telefoonnummer of e-mail adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Autotaxateur;
c)         uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       De in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres worden tot uiterlijk 2 jaar na laatste factureringsdatum gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Autotaxateur en u eventueel te informeren over de laatste ontwikkelingen van de Autotaxateur.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De Autotaxateur gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de mogelijk te leveren diensten van de Autotaxateur. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

De Autotaxateur verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur dat u klant bent van de Autotaxateur.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Autotaxateur passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Autotaxateur gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de administratie van de Autotaxateur kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de Autotaxateur zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met onze administratie per e-mail adres info@deautotaxateur.nl.

5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Autotaxateur uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@deautotaxateur.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website www.deautotaxateur.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

DE AUTOTAXATEUR

Stefan Schonewille
Nije weg 4
9418 RG Wijster

+31(0)6 47 90 2855
info@deautotaxateur.nl

KvK nr. 74175939

Contact